Telli Pottsepp

Ahju ja korstna hooldus

Ahju igapäevaseks hooldamiseks eemalda tuhk. Enne kütmist puhasta kolle ja ladusta tuhk mittesüttivasse kaanega konteinerisse. Pikalt puhastamata koldes takistab tuhk halgude korralikku põlemist. Samuti võib puuduliku jahutuse tõttu saada kahjustatud tuharest.

Lihtpottahi Vaimõisas

Ahju eest hoolitsemine tähendab ka seda, et kasutatakse õigeid kütmisviise. Seega ära küta ahju liigniiskete halgudega. Samuti ära kasuta ahju kütmiseks värvitud või keemiliselt töödeldud puitu, plastikut, pakendeid ega muud olmeprügi. Oluline on tagada, et koldesse jõuaks piisavalt õhku, nii saab puit optimaalselt põleda.

Ahju- ja korstnalõõre peab puhastama vähemalt üks kord aastas. See tagab küttesüsteemi tõrgeteta toimimise ja ka küttematerjali kulub vähem. Seaduse järgi peab eramajas küttesüsteeme puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt korra iga viie aasta järel. Vahepealsel neljal aastal võib seda tööd teha ka hoone omanik ise.

Kortermaja, ridaelamu või paarismaja küttesüsteeme peab kutseline
korstnapühkija hooldama igal aastal ühe korra.

Ehitise valdaja peab tagama korstnapühkijale ohutu ligipääsu korstnale, et
ahju hooldada. Samuti peab korstnapühkijal olema võimalus igal korrusel
korstna seisukorda kontrollida vähemalt kahelt küljelt.

Alates märtsist 2021 kantakse kõik korstnapühkimise aktid digitaalsesse
küttesüsteemide portaali. Paberil väljastatud aktid on kehtetud.
Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com