Ahju ja korstna hooldus

Ahju igapäevaseks hooldustööks on tuha eemaldamine. Enne kütmist puhasta kolle ja ladusta tuhk mittesüttivasse kaanega konteinerisse. Pikalt puhastamata koldes takistab tuhk halgude korralikku põlemist. Samuti võib puuduliku jahutuse tõttu kahjustatud saada tuharest. 

Ahju eest hoolitsemine on ka õigete kütmismeetodite kasutamine. Ehk siis ära küta ahju liigniiskete halgudega. Ära kasuta ahju kütmiseks värvitud või keemiliselt töödeldud puitu, plastikut, pakendeid ega muud olmeprügi. Oluline on tagada piisav põlemisõhu juurdepääs koldesse, et saaks toimuda puidu optimaalne põlemine.

Ahju- ja korstnalõõre peab puhastama vähemalt üks kord aastas. See tagab küttesüsteemi tõrgeteta toimimise ja ka kütust kulub vähem. Vastavalt seadusele peab eramajas küttesüsteeme puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt korra iga viie aasta järel. Vahepealsel neljal aastal võib seda tööd teha ka hoone omanik ise.

Metalljalgadele asetatud pottahi

Kortermaja või ridaelamu ja paarismaja küttesüsteeme peab kutseline korstnapühkija hooldama üks kord igal aastal. 

Ehitise valdaja peab korstnapühkijale ahju hooldustööde läbiviimiseks tagama ohutu ligipääsu korstnale. Samuti peab korstnapühkijal olema võimalus igal korrusel korstna seisukorda kontrollida vähemalt kahelt küljelt. 

Alates märtsist 2021 kantakse kõik korstnapühkimise aktid digitaalsesse küttesüsteemide portaali. Paberkandjal väljastatud aktid on kehtetud. 
Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com