Telli Pottsepp

Küttepuude koguse hindamine

Küttepuude varumisel on oluline tunda mõõtühikuid. Puidu koguse mõõtmiseks kasutatakse mõõtühikutena enamasti tihumeetrit ja ruumimeetrit.

küttepuude koguse määramine - tellipottsepp

Tihumeeter on mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri puidumassi ruumalaga. Piltlikult öeldes on üks tihumeeter 1 m 3 suurune puidust klots.

Ruumimeeter on virnastatud puidu mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri virna laotud halgude mahuga koos õhuvahedega. Ruumimeeter jaguneb kaheks: riidaruum ja puisteruum. Riidaruumi puhul arvestatakse ruumimeetrit riita laotud halgudelt. Puisteruumi puhul arvestatakse aga ebakorrapäraselt kuhjatud halgudelt.

  • 1 puisteruum – puud koos õhuvahedega (u 45% puitu ja 55% õhuvahed)
  • 1 laotud ruum – puud koos õhuvahedega (u 70% puitu ja 30% õhuvahed)
  • 1 tihumeeter – puud ilma õhuvahedeta (u 100% puitu õhuvahedeta)

Oluline on teada, kas müüja määratud hind kehtib tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta. Et saada puidu maht tihumeetrites, korrutatakse tavaliselt ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5–0,6.
Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com