Küttepuude koguse hindamine

Küttepuude varumisel on oluline tunda mõõtühikuid. Puidu koguse mõõtmiseks kasutatavatest mõõtühikutest on levinumad tihumeeter ja ruumimeeter.

Tihumeeter on mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri puidumassi ruumalaga. Piltlikult öeldes on tihumeeter ühe m3 suurune puidust klots.

küttepuude koguse määramine - tellipottsepp

Ruumimeeter on virnastatud puidu mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri virna laotud halgude mahuga koos õhuvahedega. Ruumimeeter jaguneb kaheks: riidaruum ja puisteruum. Riidaruumi puhul arvestatakse ruumimeetrit riita laotud halgudelt. Puisteruumi puhul ebakorrapäraselt kuhjatud halgudelt.

1 puisteruum: puud koos õhuvahedega (ca 46% puitu ja 54% õhuvahed).
1 laotud ruum: puud koos õhuvahedega (ca 69% puitu ja 31% õhuvahed).
1 tihumeeter: puud ilma õhuvahedeta (ca 100% puitu õhuvahedeta).

Oluline on teada, kas müüja poolt määratud hind kehtib tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta. Et saada puidu maht tihumeetrites korrutatakse tavapraktikas ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5- 0,6.
tore, et vaatasid sisse!

Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com