Ahjukütmise ABC

 
 

Õigesti ahju küttes säästad raha, tervist ja ümbritsevat keskkonda! Enne kütmist puhasta kolle, ladustades tuhk mittesüttivasse kaanega konteinerisse ning ava suitsugaaside siiber ja põlemisõhu juurdepääs.  

Küta kuivade halgudega

 • Kütmiseks kasuta ainult kuiva puitu. Kuiva puidu kütteväärtus on kordades kõrgem. Samuti eraldub vähem saasteaineid.
 • Küttepuude niiskusesisaldus ei tohiks ületada 20%.
 • Kuivade halgude saamiseks tuleb neid umbes 2 aastat ventileeritud ja sademete eest kaitstud kohas kuivatada.
 • Halud too tuppa päev varem, et pindmine niiskus saaks eralduda.
 • Liigniisked halud ei sütti korralikult ja süttimisfaas venib pikemaks. Suureneb vingugaasi ja tahmaosakeste eraldumine.
 • Ahju kütmiseks sobib põhimõtteliselt ükskõik milline töötlemata pehme või kõva puit. Parim küttepuu on lepp, haab, kask. Halgude optimaalne läbimõõt võiks olla max 10 cm ja ümarpuidu peaks alati tükeldama.

Halud süüta ülevalt

 • Ülevalt süütamine võimaldab puidust eraldunud gaaside täielikku ehk puhast põlemist. Kui süütame alt väljuvad ülemistest halgudest väljunud gaasid põlemata korstnasse ja kaotame asjatult soojust.  
 • Halud aseta koldesse selliselt, et jämedamad alla 2/3 ulatuses ja peenemad nende peale. Võimaluse korral aseta halud kihtide kaupa ja kihid üksteise suhtes täisnurga all. Mitte üleliia palju korraga, umbes 1/4 koldest võiks jääda vabaks.
 • Ülesse viimasena aseta süütamismaterjal. Parim abivahend süütamisel on süütamistablett.
 • Oluline on tagada piisav põlemisõhu juurdepääs koldesse, et saaks toimuda puidu optimaalne põlemine.

Kütmiseks ei sobi

 • Ära kasuta ahju kütmiseks värvitud või keemiliselt töödeldud puitu, plastikut, pakendeid ega muud olmeprügi. 
 • Kolm kõige olulisemat keskkonnasaaste põhjustajat on ebaõige kütusevalik, niiske puit ja vale süütamistehnika. Õiged kütmismeetodid vähendavad keskkonnasaastet rohkem kui 50%. Valesti toimides kahjustad eelkõige iseenda ja naabrite tervist. 
 • Ebaõige kütuse põlemisel tekkiv tahm ladestub lõõriseintele ja korstnasse ning takistab ahju soojenemist. 
 • Vähemalt kord aastas lase korstnapühkijal ahi ja korsten puhastada. Siis püsib küttesüsteem heas töökorras ja toimub optimaalne põlemine.

Väldi liigkütmist

 • Väldi liigkütmist, sest see võib kahjustada ahju ja tekitada tahmapõlengu.
 • Oluline on teada, et ahi soojeneb aeglaselt. Seega reaalselt ruumi soojenemine algab alles ligikaudu kaks tundi peale halgude süütamist.
 • Siiber peab kütmise ajal olema täielikult avatud. Põlemise intensiivsust reguleeri põlemisõhu kogust muutes.
 • Suitsugaaside siibri ja põlemisõhu juurdepääsu võib sulgeda alles pärast põlemisprotsessi täielikku lõppemist.
 • Turvalisuse tagamiseks paigalda kindlasti vingugaasi andur.
Tore, et käisid läbi!

Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com