Ahjukütmise ABC

 
 

Õigesti ahju küttes säästad raha, tervist ja ümbritsevat keskkonda. Enne kütmist puhasta kolle, ladusta tuhk mittesüttivasse kaanega konteinerisse ning ava suitsugaaside siiber ja põlemisõhu juurdepääs.

Küta kuivade halgudega

 •  Kütmiseks kasuta ainult kuiva puitu. Kuiva puidu kütteväärtus on kordades
  suurem ning eraldab vähem saasteaineid.
 • Küttepuude niiskusesisaldus ei tohiks ületada 20%.
 • Kuivade halgude saamiseks tuleb neid kuivatada umbes 2 aastat ventileeritud
  ja sademete eest kaitstud kohas.
 • Halud too tuppa päev varem, nii jõuab pindmine niiskus eralduda.
 • Liigniisked halud ei sütti korralikult ja süttimine venib. See aga suureneb
  vingugaasi ja tahmaosakeste eraldumist.
 • Ahju kütmiseks sobib ükskõik milline töötlemata pehme või kõva puit. Parimad
  küttepuud on lepp, haab ja kask.
 • Halgude läbimõõt võiks olla kuni 10 cm ja ümarpuidu peaks alati tükeldama.

Halud süüta ülevalt

 • Ülevalt süütamine võimaldab puidust eraldunud gaaside täielikku ehk puhast
  põlemist. Kui süüdata alt, liiguvad ülemistest halgudest väljunud gaasid otse
  korstnasse ilma põlemata. See aga kaotab asjatult soojust.
 • Halud aseta koldesse selliselt, et 2/3 ulatuses on allpool jämedamad halud ja
  1/3 peenemad halud nende peal. Võimaluse korral aseta halud kihtide kaupa
  ja kihid üksteise suhtes täisnurga all. Umbes 1/4 koldest võiks jääda vabaks.
 • Viimasena aseta kõige üles süütamismaterjal. Parim abivahend süütamisel on
  süütamistablett.
 • Oluline on, et koldesse pääseks piisavalt õhku. Nii põleb puit optimaalselt.

Vali sobiv küttematerjal

 • Ära kasuta ahju kütmiseks värvitud või keemiliselt töödeldud puitu, plastikut,
  pakendeid ega muud olmeprügi.
 • Kolm kõige olulisemat keskkonnasaaste põhjustajat on vale küttematerjali
  kasutamine, niiske puit ja vale süütamistehnika. Õiged võtted vähendavad
  keskkonnasaastet rohkem kui 50% võrra. Valesti toimides kahjustad eelkõige
  iseenda ja naabrite tervist.
 • Vale küttematerjali põlemisel tekkiv tahm ladestub lõõriseintele ja korstnasse
  ning takistab ahju soojenemist.
 • Vähemalt kord aastas lase korstnapühkijal ahi ja korsten puhastada. Siis püsib
  küttesüsteem heas töökorras.

Väldi liigkütmist

 • Väldi liigkütmist, sest see võib kahjustada ahju ja tekitada tahmapõlengu.
 • Oluline on teada, et ahi soojeneb aeglaselt. Ruum hakkab soojenema ligikaudu
  2 tundi pärast halgude süütamist.
 • Siiber peab kütmise ajal olema täielikult avatud. Põlemise intensiivsust saad
  reguleerida, muutes põlemisõhu kogust.
 • Suitsugaaside siibri ja õhu juurdepääsu võib sulgeda alles pärast seda, kui puit
  on täielikult põlenud.
 • Turvalisuse tagamiseks paigalda kindlasti vingugaasiandur.
Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com