Telli Pottsepp

Ahjukütmise ABC

 
 

Õigesti ahju küttes säästad raha, tervist ja ümbritsevat keskkonda. Enne kütmist puhasta kolle, ladusta tuhk mittesüttivasse kaanega konteinerisse ning ava suitsugaaside siiber ja põlemisõhu juurdepääs.

Küta kuivade halgudega

 •  Kütmiseks kasuta ainult kuiva puitu. Kuiva puidu kütteväärtus on kordades
  suurem ning eraldab vähem saasteaineid.
 • Küttepuude niiskusesisaldus ei tohiks ületada 20%.
 • Kuivade halgude saamiseks tuleb neid kuivatada umbes 2 aastat ventileeritud
  ja sademete eest kaitstud kohas.
 • Halud too tuppa päev varem, nii jõuab pindmine niiskus eralduda.
 • Liigniisked halud ei sütti korralikult ja süttimine venib. See aga suureneb
  vingugaasi ja tahmaosakeste eraldumist.
 • Ahju kütmiseks sobib ükskõik milline töötlemata pehme või kõva puit. Parimad
  küttepuud on lepp, haab ja kask.
 • Halgude läbimõõt võiks olla kuni 10 cm ja ümarpuidu peaks alati tükeldama.

Halud süüta ülevalt

 • Ülevalt süütamine võimaldab puidust eraldunud gaaside täielikku ehk puhast
  põlemist. Kui süüdata alt, liiguvad ülemistest halgudest väljunud gaasid otse
  korstnasse ilma põlemata. See aga kaotab asjatult soojust.
 • Halud aseta koldesse selliselt, et 2/3 ulatuses on allpool jämedamad halud ja
  1/3 peenemad halud nende peal. Võimaluse korral aseta halud kihtide kaupa
  ja kihid üksteise suhtes täisnurga all. Umbes 1/4 koldest võiks jääda vabaks.
 • Viimasena aseta kõige üles süütamismaterjal. Parim abivahend süütamisel on
  süütamistablett.
 • Oluline on, et koldesse pääseks piisavalt õhku. Nii põleb puit optimaalselt.

Vali sobiv küttematerjal

 • Ära kasuta ahju kütmiseks värvitud või keemiliselt töödeldud puitu, plastikut,
  pakendeid ega muud olmeprügi.
 • Kolm kõige olulisemat keskkonnasaaste põhjustajat on vale küttematerjali
  kasutamine, niiske puit ja vale süütamistehnika. Õiged võtted vähendavad
  keskkonnasaastet rohkem kui 50% võrra. Valesti toimides kahjustad eelkõige
  iseenda ja naabrite tervist.
 • Vale küttematerjali põlemisel tekkiv tahm ladestub lõõriseintele ja korstnasse
  ning takistab ahju soojenemist.
 • Vähemalt kord aastas lase korstnapühkijal ahi ja korsten puhastada. Siis püsib
  küttesüsteem heas töökorras.

Väldi liigkütmist

 • Väldi liigkütmist, sest see võib kahjustada ahju ja tekitada tahmapõlengu.
 • Oluline on teada, et ahi soojeneb aeglaselt. Ruum hakkab soojenema ligikaudu
  2 tundi pärast halgude süütamist.
 • Siiber peab kütmise ajal olema täielikult avatud. Põlemise intensiivsust saad
  reguleerida, muutes põlemisõhu kogust.
 • Suitsugaaside siibri ja õhu juurdepääsu võib sulgeda alles pärast seda, kui puit
  on täielikult põlenud.
 • Turvalisuse tagamiseks paigalda kindlasti vingugaasiandur.
Omfire OÜ
Tartu

+372 555 437 30
kaido.kalling@gmail.com